Privacyverklaring

Privacyverklaring

Kiwanis Nederland (KI-DN) en haar leden de Kiwanis Clubs voeren een zorgvuldig beleid met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens dat voldoet aan de AVG.

Enkele hoofdpunten uit de Privacyverklaring:

Van wie verwerkt Kiwanis‘s-Hertogenbosch persoonsgegevens?
Kiwanis club‘s-Hertogenbosch verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Welke persoonsgegevens verwerkt Kiwanis club ‘s-Hertogenbosch?
- Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, beroep of gegevens omtrent huidige werkzaamheden, titel (mr. , drs. enz.), functie binnen de Kiwanis club, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, pasfoto en naam eventuele partner.
- Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
- Van leden en oud-leden verwerkt Kiwanis meer persoonsgegevens dan van vrijwilligers, aspirant-leden of contactpersonen.

Er is een Privacyverklaring opgesteld voor KI-DN en voor de lokale Kiwanis clubs afzonderlijk. Daarnaast is er een Privacyreglement voor KI-DN.

Via onderstaande links kunt u ons volledige privacybeleid lezen:
- Privacyverklaring KC ‘s-Hertogenbosch (volgt)
- Privacyverklaring KI-DN
- Privacyreglement KI-DN  (volgt).

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 12 mei 2018.

Kiwanis club ‘s-Hertogenbosch en Kiwanis Nederland behouden zich het recht voor de verklaringen waar nodig aan te passen.